شهر های مهم مجارستان
اطلاعات کشور مجارستان مجارستان

شهر های مهم مجارستان

شهر های مهم مجارستان شهر های مهم مجارستان ، شهر بوداپست مجارستان بوداپـِست پایتخت کشور مجارستان و بزرگترین شهر این کشور است. این شهر بعلاوه مرکز فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و صنعتی مجارستان نیز می باشد. 5 / 5 ( 5 votes )