مشاهیر کشور مجارستان
اطلاعات کشور مجارستان مجارستان

مشاهیر کشور مجارستان

مشاهیر کشور مجارستان مشاهیر کشور مجارستان ، معرفی مشاهیر کشور مجارستان ادوارد تلر پدر بمب هیدروژنی صد سال پیش در پانزدهم ژانویه سال ۱۹۰۸ ادوارد تلر (Edward Teller) متولد گردید، مردی که او را پدر بمب هیدروژنی ‌نامیده اند. زندگی ادوارد تلر نمادی از تلفیق دانش و سیاست در قرن بیستم بوده است، قرنی که […]