شرایط انصراف از کالج مک دنیل

شرایط انصراف از کالج مک دنیل

شرایط انصراف از کالج مک دنیل

شرایط بازپرداخت شهریه:

دانشجویان اگر به دلایل علمی و یا انضباطی ناچار به ترک کالج باشند، محقّ بازپس گیری شهریه کالج نیستند.
در صورت انصراف دانشجو به علت بیماری طولانی مدت و یا دیگر شرایط غیر منتظره مانند مرگ یک پدر یا مادر یا قیم، تعهد به انجام خدمت نظام، و غیره برگشت شهریه از روز اول ماه بعد از آگاه شدن از شرایط فوق قابل اجرا خواهد بود. (گواهی رسمی الزامی است)

برنامه زمان بندی برگشت شهریه:

پس از شروع کلاس:

هفته اول 80 %

هفته دوم 60 %

هفته سوم 40 %

هفته چهارم 20 %

پس از هفته چهارم شهریه برگشت داده نمی شود