دوره پری مدیکال کالج مک دنیل

دوره پری مدیکال کالج مک دنیل

دوره پری مدیکال کالج مک دنیل

دوره پری مدیکال کالج مک دنیل ، پیش دانشگاهی پزشکی جهت اماده سازی امتحان ورودی  دانشگاههای پزشکی مجارستان

از سال 1990 ، برنامه های درسی پیش دانشگاهی برای کمک به دانشجویانی که نیازمند آموزش های بیشتر در زبان انگلیسی و دروس مورد نیاز هستند سازماندهی شده است تا دانشجویان آمادگی لازم را برای شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه های مجارستان کسب نمایند.

دروس زیر در دوره پیشِ پزشکی / پیشِ دامپزشکیِ پردیس کالج بین المللی مک دنیلِ بوداپست، به دانشجویان ارائه میشود :

-زبان انگلیسی عمومی
-زبان انگلیسی محاوره ای
-زبان انگلیسی تخصصی
-زیست شناسی
-زیست شناسی سلولی
-ژنتیک
-فیزیولوژی
-شیمی عمومی
-شیمی آلی
-بیوشیمی
-ریاضی
-فیزیک عمومی
-فیزیک مقدماتی
زبان مجاری

دوره پیش دانشگاهی در دو نوع ارائه میشود:

-دوره عادی:

برنامه ریزی شده برای دانشجویانی که سطح نسبتاً پایین تری در زبان انگلیسی دارند

آخرین فرصت اقدام برای سال 2017 :    1 سپتامبر 2017

-دوره فشرده :

برنامه ریزی شده برای دانشجویانی که نیاز به دوره معلومات علمی خود دارند و سطح بالاتری از زبان انگلیسی را دارند.

آخرین فرصت اقدام برای سال 2017:   1 دسامبر 2017

نکته:

دانشجویان پس از اتمام دوره پیش پزشکی/ پیش دامپزشکی می توانند برای تحصیل در دانشگاه های زیر اقدام نمایند:

شهریه دوره عادی پیش پزشکی

شهریه دوره فشرده پیش پزشکی

شهریه 5980 یورو

شهریه  5800 یورو

اپلیکیشن فی 200 یورو

اپلیکیشن فی 200 یورو

ثبت نام آزمون ورودی دانشگاه 200 یورو

ثبت نام آزمون ورودی دانشگاه 200 یورو

رجیست 250 یورو

رجیست  150 یورو

 

درباره آزمون ورودی دانشگاه های مجارستان

توضیحی راجع به نحوه ورود به دانشگاه های مجارستان:

امروزه گرایش دانشجویان برای ورود به رشته های علوم پزشکی بیش از پیش می باشد و عمده متقاضیان قصد تحصیل در این رشته را دارند، در زیر توضیحاتی در رابطه با نحوه ورود به دانشگاه های مجارستان آورده شده است:
دانشگاه های کشور مجارستان از طریق آزمون ورودی جذب دانشجو می نمایند.
آزمون رشته های علوم پزشکی:
بخش تستی:
-20 تست زیست شناسی
-20 تست شیمی
-20 تست زبان تخصصی پزشکی
-40 تست زبان انگلیسی عمومی
زمان برای آزمون تستی: 2 ساعت و 30 دقیقه
بخش شفاهی:
بخش شفاهی به صورت یک مصاحبه با اساتید دانشگاه می باشد که در آن سوالات مرتبط با دانش پزشکی و انگیزه دانشجو برای تحصیل در رشته مورد نظر مورد سوال قرار می گیرد.
آزمون رشته دامپزشکی:
منابع مطالعاتی رشته دامپزشکی:
زیست شناسی:

1.Chemical basis of life: Carbon, Oxygen, Nitrogen
2. Chemical groups, Water, pH, Lipids
3. Carbohydrates
4. Amino acids, Proteins, Biochemical reactions, Enzymes
5. Nucleosides, nucleotides, nucleic acids
6. Discovering the genetic material
7. Flow of genetic information: Genetic code
8. DNA replication
9. Synthesis of RNAs: Transcription
10. Synthesis of Proteins: Translation
11. Cell division: Mitosis
12. Cell division: Meiosis
13. Structure of cells: Nucleus, nucleolus
14. Structure of the cells: Endoplasmatic Reticulum
15. Structure of the cells: Cytoplasm, cytoskeleton, vesicles, cell membrane, cell wall, comparison of eu- and prokaryotic cells
16. Strucure of the cells: Mitochondria
17. Oxydative phosphorylation
18. Basics of Immunology
19. Questions related to the structure of the mammalian body, circulation, nervous system and visceral organs etc. may also occur.

شیمی:

1.Matter, atomic theory of matter
2. Periodic table
3. Nomenclature of inorganic compounds
4. Electronic structure of atoms
5. Stochiometry and chemical equations
6. Chemical bounds and intermolecular forces
7. Gaseous state, gas laws
8. Solutions, concentrations
9. Reaction kinetics and chemical equilibria
10. Electrolytic equilibria, acid-base theories
11. Redox reactions
12. Introduction to organic chemistry, alkanes
13. Cycloalkanes, alkenes, dienes and alkynes
14. Aromatic hydrocarbons and alkyl halides
15. Alcohols, phenols and ethers
16. Aldehydes and ketones
17. Carboxylic acids
18. Carboxylic acid derivates (esthers, amides) soaps
19. Amines, heterocyclic compounds (pyrrol and pyridine)
20. Carbohydrates

آزمون رشته بهداشت:
بخش کتبی: 40 تست زبان انگلیسی
بخش شفاهی: مصاحبه در خصوص انگیزه برای ورود به رشته بهداشت